Tuyển 210 giáo viên dạy ở TP.Biên Hòa

Năm học 2014 – 2015, TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có nhu cầu tuyển mới 262 viên chức ngành giáo dục. Trong đó có 210 giáo viên và 52 nhân viên (thư viện, y tế, kế toán, thiết bị) ở 3 bậc học.Ứng viên có thể nộp hồ sơ tại Phòng...