Đề thi thử THPTQG môn Toán trắc nghiệm 2017

Tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán theo hình thức trắc nghiệm 50 câu – 90 phút, xem chi tiết dưới đây.

 

Câu 1. Phương trình x3-3x = m2 + m  có 3 nghiệm phân biệt khi:

A.  −2 < m < 1                 B.  −1 < m < 2                 C. m < 1             D.  m > −21

Câu 2. Mặt cầu tâm I(0;1;2),  tiếp xúc với mặt phẳng (P) : x + y + z – 6 = 0  có phương trình là:    

A. x2+(y+1)2+(z+2)2 = 4                         B. x2+(y-1)2+(z-2)2 = 4

C. x2+(y-1)2+(z-2)2 = 1                           D. x2+(y-1)2+(z-2)2= 3

 

de-thi-thu-thpt-quoc-gia-toan-2017-de-3

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment