Đề thi giữa kỳ MÔN TOÁN – Trường THPT Lý Thường Kiệt

Một đề thi giửa kỳ mà Chúng tôi vừa nhật được từ CTV gửi về. Đây là đề thi giữa kỳ Môn Toán, của Trường THPT Lý Thường Kiệt. Các bạn tham khảo qua, đây là đề thi trắc nghiệm, một dạng đề thi mới, sẽ áp dụng trong kỳ thi Tốt Nghiệp THPT sắp tới.

1 2 3 4 5 6 7 8

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment