Home Tài liệu lớp 12 Môn khác lớp 12 Sinh học 12: Đề kiểm tra 1 tiết

Sinh học 12: Đề kiểm tra 1 tiết

1097

Chương 1 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những kiến thức quan trọng của chương trình sinh học lớp 12, sau đây là đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 12, các bạn tham khảo

Link download file góc:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.