Home Tài liệu lớp 12 Môn khác lớp 12 70 câu trắc nghiệm sinh học kèm đáp án

70 câu trắc nghiệm sinh học kèm đáp án

798

Học Tập Long An xin chia sẽ các bạn tài liệu gồm hơn 70 câu hỏi trắc nghiệm sinh học và đáp án kèm theo, hi vọng các bạn học tốt

Câu 1         Dạng vượn người hoá thạch cổ nhất:

 1. Ôxtralôpitec
 2. Parapitec
 3. Đriôpitec
 4. Crômanhôn

Đáp án       B

Câu 2         Dạng vượn người hoá thạch cuối cùng là:

 1. Ôxtralôpitec
 2. Đriôpitec
 3. Parapitec
 4. Crômanhôn

Đáp án       A

Câu 3         Dạng người hoá thạch cổ nhất sống ở thời kì

 1. Cuối kỷ Giura
 2. Đầu kỉ phấn trắng
 3. Giữa kỉ thứ ba
 4. Đầu kỉ thứ tư

Đáp án       C

Câu 4         Hoá thạch của Ôxtralôpitec được phát hiện đầu tiên ở:

 1. Châu Úc
 2. Nam Phi
 3. Java(Inđônêxia)
 4. Bắc kinh(Trung Quốc)

Đáp án       B

Link download:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.