Home Tài liệu lớp 12 Hóa lớp 12 200 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Este (có đáp án)

200 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Este (có đáp án)

2766

200 câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết chương Este sẽ giúp các sỹ tử có thể nắm chắc được những kiến thức cơ bản của chương này.


Chương Este – Lipit là chương đầu tiên trong chương trình Hóa học lớp 12. Trong chương này, các học sinh sẽ được cung cấp các kiến thức liên quan đến các hợp chất este: định nghĩa, danh pháp, tính chất vật lý, tính chất hóa học, cách nhận biết và phương pháp điều chế este. Trong đó, thí sinh cần đặc biệt chú trọng đến tính chất hóa học và các phương trình hóa học đặc trưng của este.


Những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp học sinh có thể kiểm tra lại kiến thức chương này trong chương trình Hóa học lớp 12. Bộ câu hỏi kèm theo đáp án sẽ giúp các em có thể so sánh được số lượng câu đúng sai, tự chấm điểm cho bản thân và có những định hướng trong học tập, ôn thi đúng đắn.

on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-1 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-2 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-3-1024x583 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-4 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-5 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-6 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-7-1024x622 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-8 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-9 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-10 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-11-1024x595 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-12 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-13-1024x622 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-14 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-15-1024x600 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-16 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-17 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-18 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-19 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-20 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-21-1024x616 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-22 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-23 on-thi-hoa-lop-12-200-cau-hoi-trac-nghiem-ly-thuyet-este-co-dap-an-24-1024x459

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.