Home Tài liệu lớp 12 Anh văn lớp 12 Hệ thống bài giảng Anh Văn lớp 12

Hệ thống bài giảng Anh Văn lớp 12

1221

ontapmontienganh12

Tài liệu  sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ những kiến thức ngữ pháp và các phương pháp làm bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh tương ứng với từng chủ đề trong sách giáo khoa và với cấu trúc đề thi ĐH, CĐ môn Tiếng Anh. Tài liệu  này được sử dụng kèm theo chương trình giảng dạy tiếng Anh lớp 12 trên website 

.Nội dung Tài liệu  bao gồm 3 phần chính:

–       Reading and vocabulary: đọc đoạn văn và học từ vựng có liên quan.

–       Speaking and writing: luyện tập nói và viết câu dựa trên chủ đề.

–       Grammar and Pronunciation: luyện tập ngữ pháp và phát âm.

Biên soạn:

Ban chuyên Anh

–       Cô Nguyễn Thị Bạch Yến

–       Cô Nguyễn Xuân Ngọc

–       Cô Ngô Thị Thùy Trang

–       Thầy Petter Harris

 

NỘI DUNG

 

TRỌN GÓI ANH VĂN LỚP 12 – SGK

 

001_UNIT 1. THE HOME LIFE ( A. Reading & Vocabulary)

 

002_UNIT 1. THE HOME LIFE ( C. Writing & Speaking)

 

003_UNIT 1. THE HOME LIFE ( D. Grammar & Practices)

 

004_UNIT 2. CULTURE DIVERSITY ( A. Reading & Vocabulary)

 

005_UNIT 2. CULTURE DIVERSITY ( C. Writing & Speaking)

 

006_UNIT 2. CULTURE DIVERSITY ( D. Grammar & Practices)

 

007_UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING ( A. Reading & Vocabulary)

 

008_UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING ( C. Writing & Speaking)

 

009_UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING ( D. Grammar & Practices)

 

010_Ôn tập giữa học kì I ( Test Yourself A)

 

011_UNIT 4. SCHOOL EDUCATION SYSTEM ( A. Reading & Vocabulary)

 

012_UNIT 4. SCHOOL EDUCATION SYSTEM ( C. Writing & Speaking)

 

013_UNIT 4. SCHOOL EDUCATION SYSTEM ( D. Grammar & Practices)

 

014_UNIT 5. HIGHER EDUCATION ( A. Reading & Vocabulary)

 

015_UNIT 5. HIGHER EDUCATION ( C. Writing & Speaking)

 

016_UNIT 5. HIGHER EDUCATION ( D. Grammar & Practices)

 

017_UNIT 6. FUTURE JOBS ( A. Reading & Vocabulary)

 

018_UNIT 6. FUTURE JOBS ( C. Writing & Speaking)

 

019_UNIT 6. FUTURE JOBS ( D. Grammar & Practices)

 

020_Ôn tập giữa học kì I ( Test Yourself B)

 

021_UNIT 7. ECONOMIC REFORMS ( A. Reading & Vocabulary)

 

022_UNIT 7. ECONOMIC REFORMS ( C. Writing & Speaking)

 

023_UNIT 7. ECONOMIC REFORMS ( D. Grammar & Practices)

 

024_UNIT 8. LIFE IN THE FUTURE ( A. Reading & Vocabulary)

 

025_UNIT 8. LIFE IN THE FUTURE ( C. Writing & Speaking)

 

026_UNIT 8. LIFE IN THE FUTURE ( D. Grammar & Practices)

 

027_Ôn tập học kì I ( Test Yourself C)

 

028_UNIT 9. DESERTS ( A. Reading & Vocabulary)

 

029_UNIT 9. DESERTS ( C. Writing & Speaking)

 

030_UNIT 9. DESERTS ( D. Grammar & Practices)

 

031_UNIT 10. ENDANGERED SPECIES ( A. Reading & Vocabulary)

 

032_UNIT 10. ENDANGERED SPECIES ( C. Writing & Speaking)

 

033_UNIT 10. ENDANGERED SPECIES ( D. Grammar & Practices)

 

034_Ôn tập giữa học kì II ( Test Yourself D)

 

035_UNIT 11. BOOKS ( A. Reading & Vocabulary)

 

036_UNIT 11. BOOKS ( C. Writing & Speaking)

 

037_UNIT 11. BOOKS ( D. Grammar & Practices)

 

038_UNIT 12. WATER SPORTS ( A. Reading & Vocabulary)

 

039_UNIT 12. WATER SPORTS ( C. Writing & Speaking)

 

040_UNIT 12. WATER SPORTS ( D. Grammar & Practices)

 

041_UNIT 13. THE 22nd SEA GAMES ( A. Reading & Vocabulary)

 

042_UNIT 13. THE 22nd SEA GAMES ( C. Writing & Speaking)

 

043_UNIT 13. THE 22nd SEA GAMES ( D. Grammar & Practices)

 

044_Ôn tập giữa học kì II ( Test Yourself E)

 

045_UNIT 14. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ( A. Reading & Vocabulary)

 

046_UNIT 14. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ( C. Writing & Speaking)

 

047_UNIT 14. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ( D. Grammar & Practices)

 

048_UNIT 15. WOMEN IN THE SOCIETY ( A. Reading & Vocabulary)

 

049_UNIT 15. WOMEN IN THE SOCIETY ( C. Writing & Speaking)

 

050_UNIT 15. WOMEN IN THE SOCIETY ( D. Grammar & Practices)

 

051_UNIT 16. THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ( A. Reading & Vocabulary)

 

052_UNIT 16. THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ( C. Writing & Speaking)

 

053_UNIT 16. THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ( D. Grammar & Practices)

 

054_Ôn tập học kì II ( Test Yourself F)

 

HẾT.

 

LINK DOWNLOAD: http://www.fshare.vn/folder/TWP8M6R5CT/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.