Đề thi & đáp án chính thức THPT 2017 của Bộ Giáo Dục

Link download: https://drive.google.com/a/dongco.com/file/d/0BwdGKSsLrqnfTWFMRHBJWEtIejg/view?usp=sharing

Đề thi tham khảo PTTH 2017 của BGD công bố ngày 14/5/2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa 14 môn thi kỳ thi THPT quốc gia 2017. Mời các bạn gửi ý kiến quan sát, đóng góp về các mẫu đề thi này.Link download:https://www.fshare.vn/file/FY93GR7F8NA8https://www.fshare.vn/file/XT2J9DUWODMOhttps://www.fshare.vn/file/EZFW148KVHGJhttps://www.fshare.vn/file/Q3VWL12ZG3RChttps://www.fshare.vn/file/1B7QX5NMTY38https://www.fshare.vn/file/1CB9147DZKN8https://www.fshare.vn/file/YU5THMG2P2VYhttps://www.fshare.vn/file/4GPW4LF1JE58https://www.fshare.vn/file/K4LBKLZWAEVZhttps://www.fshare.vn/file/C8VE1QC7NETM 

Ôn thi tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms

Unit 7 Economic Reforms (đổi mới nền kinh tế) với các chùm từ vựng liên quan đến lĩnh vực kinh tế sẽ là chương quan trọng với những thí sinh muốn thi vào các trường đại học kinh tế.“Đổi mới” nền kinh tế được bắt đầu từ Đại hội Đảng VI năm 1986. Chính...

Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Tạo thuận lợi cho thí sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017, chiều 5-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 14 đề thi minh họa của các môn thi để giáo viên và học sinh tham khảo.Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi...

Tài liệu chuyên tiếng anh lớp 12

Giải thích cho đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia

Giải thích cho đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia Phần chú giải sau đây sẽ phần nào giúp thí sinh hiểu thêm về cách làm bài thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia Môn thi tiếng Anh THPT Quốc gia chiều 1/7 có nhiều mã khác nhau nhưng...

Môn Anh văn: Kỳ thi TNPT Quốc gia 2015

 Đề thi chính thức – Gợi ý giải: 

Luyện thi Tiếng anh khối A1 – School Education System – Reading & Vocabulary

Luyện thi Tiếng anh khối A1 – School Education System – Reading & Vocabulary

Ôn thi anh văn 2013 – Higher Education – Reading – Vocabulary

Ôn thi anh văn 2013 – Higher Education – Reading – Vocabulary

Ôn thi tiếng anh 2013 – Higher Education – Writing – Speaking

Ôn thi tiếng anh 2013 – Higher Education – Writing – Speaking

Luyện thi Tiếng anh 2013 – Higher Education – Grammar – Practices

Luyện thi Tiếng anh 2013 – Higher Education – Grammar – Practices

tiếng anh lớp 12 – Unit 6 – Future Jobs – Reading – Vocabulary

tiếng anh lớp 12 – Unit 6 – Future Jobs – Reading – Vocabulary

Anh văn lớp 12 – Unit 6 – Future Jobs – Writing – Speaking

Anh văn lớp 12 – Unit 6 – Future Jobs – Writing – Speaking

Tiếng anh lớp 12 – Unit 6 – Future Jobs – Grammar – Practices

Tiếng anh lớp 12 – Unit 6 – Future Jobs – Grammar – Practices

Tiếng anh lớp 12 – Unit 7 – Economic Reforms – Reading – Vocabulary

Tiếng anh lớp 12 – Unit 7 – Economic Reforms – Reading – Vocabulary

English lớp 12 – Unit 7 – Economic Reforms – Writing – Speaking

English lớp 12 – Unit 7 – Economic Reforms – Writing – Speaking