Tài liệu lớp 11

Home Trung học Phổ Thông Tài liệu lớp 11

Hình học lớp 11 – Chứng minh hai mặt phẳng song song – Bài tập về lăng trụ và...

Hình học lớp 11 - Chứng minh hai mặt phẳng song song - Bài tập về lăng trụ và hình hộp lớp 11

Unit 7. World Population – Reading And Vocabulary

Unit 7. World Population - Reading And Vocabulary

Unit 4. Volunteer Work – Reading And Vocabulary

Unit 4. Volunteer Work - Reading And Vocabulary

Unit 14. Recreation – Reading And Vocabulary

Unit 14. Recreation - Reading And Vocabulary

Đề kiểm tra 45 phút Giải tích của một trường THPT (không chuyên) tại Hà Nội.

Học Tập Long An xin chia sẽ các bạn một đề kiểm tra 45 phút môn toán Lớp 11, mà chúng tôi sưu tập được. Đây là đề thi...

Giải tích 11 – Đạo hàm – Tính đạo hàm của hàm số lượng giác

Giải tích 11 - Đạo hàm - Tính đạo hàm của hàm số lượng giác

Unit 12. The Asian Games – Reading And Vocabulary

Unit 12. The Asian Games - Reading And Vocabulary

Đáp án đề thi chọn học sinh giỏi toán quốc gia 2015

Đáp án do thầy Trần Nam Dũng (khoa Toán Tin, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM) làm chủ biên. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc...

Chương. Mắt và các dụng cụ quang học – Bài. Thấu kính mỏng

Chương. Mắt và các dụng cụ quang học - Bài. Thấu kính mỏng

Unit 11. Sources Of Energy – Reading And Vocabulary

Unit 11. Sources Of Energy - Reading And Vocabulary

Unit 7. World Population – Grammar And Pronunciation

Unit 7. World Population - Grammar And Pronunciation

Giải tích 11 – Đạo hàm – Tính giới hạn liên quan đến sinx

Giải tích 11 - Đạo hàm - Tính giới hạn liên quan đến sinx