Học tốt hình học không gian với bản đồ tư duy

Học tốt hình học không gian với bản đồ tư duy Cô Hà Thị Thu Hồng - Giáo viên Trường THPT Thọ Xuân 4 (Thanh Hóa) cho biết, với bản...

Hướng dẫn học sinh THPT giải bài toán xác suất

Hướng dẫn học sinh THPT giải bài toán xác suất Toán xác xuất được đưa vào dạy từ lớp 11 và là nội dung khó. Việc giải bài toán xác...

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất pascal

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất pascal Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất pascal là một bài tập cho các học sinh...

Bảng công thức lượng giác tóm tắt

Như các bạn đã biết, lượng giác là một chủ đề khá khó trong chương trình toán học THPT. Muốn giải được các bài tập lượng giác trước tiên...

Bảng công thức đạo hàm cơ bản và đạo hàm cấp cao đầy đủ

Công thức đạo hàm cơ bản và đạo hàm cao cấp sẽ là kiến thức nền tảng trong chương trình toán học THPT mà sẽ theo chân bạn từ ghế...