Hóa lớp 11

Home Tài liệu lớp 11 Hóa lớp 11

Chương 4. Đại cương về hóa hữu cơ – Bài 3. Luyện tập hợp chất hữu cơ và công...

Chương 4. Đại cương về hóa hữu cơ - Bài 3. Luyện tập hợp chất hữu cơ và công thức phân tử

7 ngày hóa _ Nguyễn Anh Phong

Link Download: https://www.fshare.vn/file/ZYJIPP5BWAHA

Chương 5. Hidrocacbon không no – Bài 4. Tecpen và bài tập

Chương 5. Hidrocacbon không no - Bài 4. Tecpen và bài tập

Bài 5. Ôn tập chương Andehit, xeton, axit cacboxylic

Bài 5. Ôn tập chương Andehit, xeton, axit cacboxylic

Chương 4. Hóa hữu cơ – Bài 6. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Chương 4. Hóa hữu cơ - Bài 6. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 10. Bài tập phản ứng hữu cơ

Bài 10. Bài tập phản ứng hữu cơ

Halogen – Ancol – Phenol – Bài. Bài tập tổng kết chương

Halogen - Ancol - Phenol - Bài. Bài tập tổng kết chương

Chương 2. Nhóm Ni tơ, nhóm Phốt pho – Bài 9. Bài tập về photpho & hợp chất

Chương 2. Nhóm Ni tơ, nhóm Phốt pho - Bài 9. Bài tập về photpho & hợp chất

Chương. Hidrocacbon no – Bài 3. XicloAnkan & Bài tập

Chương. Hidrocacbon no - Bài 3. XicloAnkan & Bài tập

Chương 2. Nhóm Nito và Photpho – Bài 2. Nguyên tố Nito

Chương 2. Nhóm Nito và Photpho - Bài 2. Nguyên tố Nito

Chương 4. Đại cương về hóa hữu cơ – Bài 1. Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu...

Chương 4. Đại cương về hóa hữu cơ - Bài 1. Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ

Đề thi chọn HSG cấp cụm Hóa học 11

Đề thi Học sinh giỏi môn Hóa lớp 11 cấp cụm Khu vực phía bắc. Đây là Cụm Sơn Đông - Bắc Giang. Các bạn dành thời gian xem...

Chương. Andehit, xeton, axit cacboxylic – Bài 1. Andehit và Xeton

Chương. Andehit, xeton, axit cacboxylic - Bài 1. Andehit và Xeton

Chương 2. Nhóm nito, photpho – Bài 1. Khái quát về nhóm nito và bài tập áp dụng

Chương 2. Nhóm nito, photpho - Bài 1. Khái quát về nhóm nito và bài tập áp dụng