Hóa lớp 11

Home Tài liệu lớp 11 Hóa lớp 11

Bài 11. Ôn tập chương hóa hữu cơ

Bài 11. Ôn tập chương hóa hữu cơ

Hidrocacbon thơm – Bài 2. Bài tập về benzen & ankylbezen

Hidrocacbon thơm - Bài 2. Bài tập về benzen & ankylbezen

Chương. Hidrocacbon no – Bài. Ankan

Chương. Hidrocacbon no - Bài. Ankan

Halogen – Ancol – Phenol – Bài. Bài tập tổng kết chương

Halogen - Ancol - Phenol - Bài. Bài tập tổng kết chương

Chương. Hóa học hữu cơ – Bài 9. Phản ứng hữu cơ

Chương. Hóa học hữu cơ - Bài 9. Phản ứng hữu cơ

Chương 2. Nhóm Ni tơ, nhóm Phốt pho – Bài 9. Bài tập về photpho & hợp chất

Chương 2. Nhóm Ni tơ, nhóm Phốt pho - Bài 9. Bài tập về photpho & hợp chất

Chương. Hidrocacbon no – Bài 3. XicloAnkan & Bài tập

Chương. Hidrocacbon no - Bài 3. XicloAnkan & Bài tập

7 ngày hoá Nguyễn Anh Phong

Link download: https://www.fshare.vn/file/ZYJIPP5BWAHA

Chương 2. Nhóm Nito, Phốt pho – Bài 10. Phân bón hóa học & bài tập về phân bón...

Chương 2. Nhóm Nito, Phốt pho - Bài 10. Phân bón hóa học & bài tập về phân bón hóa học

Chương 5. Hidrocacbon không no – Bài 1. Anken

Chương 5. Hidrocacbon không no - Bài 1. Anken

Chương 2. Nhóm Nito, nhóm Phot pho – Bài 8. Axit photphoric & muối photphat

Chương 2. Nhóm Nito, nhóm Phot pho - Bài 8. Axit photphoric & muối photphat

Chương. Andehit, xeton, axit cacboxylic – Bài 3. Axit Cacboxylic, bài tập Axit Cacboxylic

Chương. Andehit, xeton, axit cacboxylic - Bài 3. Axit Cacboxylic, bài tập Axit Cacboxylic

Hóa 11- hocmai.vn – Thầy Vũ Khắc Ngọc

Link Download: https://www.fshare.vn/file/983J85QZLM3C