Hóa học 11 toàn tập dành cho THPT & Luyện thi ĐH 2019

Tiếp tục đem đến cho các em học sinh lớp 11 một tuyệt phẩm với tổng hợp đầy đủ các bài hóa học trắc nghiệm hay và chất để các em tham khảo và học tập tại nhà thật tốt trong năm học này. Với sự đúc kết từng chương, bài tập mẫu có hướng dẫn các phương pháp giải đầy đủ, cùng với sự đầu tư vào...

Đề thi chọn HSG cấp cụm Hóa học 11

Đề thi Học sinh giỏi môn Hóa lớp 11 cấp cụm Khu vực phía bắc. Đây là Cụm Sơn Đông – Bắc Giang. Các bạn dành thời gian xem qua và giải thử nhé!

7 ngày hóa _ Nguyễn Anh Phong

Link Download:https://www.fshare.vn/file/ZYJIPP5BWAHA

Hóa 11- hocmai.vn – Thầy Vũ Khắc Ngọc

Link Download:https://www.fshare.vn/file/983J85QZLM3C

Hóa 11 học mãi – thầy Vũ Khắc Ngọc

Link download:https://www.fshare.vn/file/983J85QZLM3C

7 ngày hoá Nguyễn Anh Phong

Link download:https://www.fshare.vn/file/ZYJIPP5BWAHA

Chương 2. Nhóm nito, photpho – Bài 1. Khái quát về nhóm nito và bài tập áp dụng

Chương 2. Nhóm nito, photpho – Bài 1. Khái quát về nhóm nito và bài tập áp dụng

Chương 2. Nhóm Nito và Photpho – Bài 2. Nguyên tố Nito

Chương 2. Nhóm Nito và Photpho – Bài 2. Nguyên tố Nito

Chương 2. Nhóm Nito, photpho – Bài 3. Amoniac và muối Amoni

Chương 2. Nhóm Nito, photpho – Bài 3. Amoniac và muối Amoni

Chương 2. Nhóm Nito, Photpho – Bài 4. Bài tập về Amoniac và muối Amoni

Chương 2. Nhóm Nito, Photpho – Bài 4. Bài tập về Amoniac và muối Amoni

Chương 2. Nhóm Nito, phot pho – Bài 5. Axit nitric & muối nitrat

Chương 2. Nhóm Nito, phot pho – Bài 5. Axit nitric & muối nitrat

Chương 2. Nhóm Nito, Photpho – Bài 6. Bài tập axit nitric & muối nitrat

Chương 2. Nhóm Nito, Photpho – Bài 6. Bài tập axit nitric & muối nitrat

Chương 2. Nhóm Nito, Phốt pho – Bài 7. Phốt pho & bài tập Phốt pho

Chương 2. Nhóm Nito, Phốt pho – Bài 7. Phốt pho & bài tập Phốt pho

Chương 2. Nhóm Nito, nhóm Phot pho – Bài 8. Axit photphoric & muối photphat

Chương 2. Nhóm Nito, nhóm Phot pho – Bài 8. Axit photphoric & muối photphat

Chương 2. Nhóm Ni tơ, nhóm Phốt pho – Bài 9. Bài tập về photpho & hợp chất

Chương 2. Nhóm Ni tơ, nhóm Phốt pho – Bài 9. Bài tập về photpho & hợp chất

Chương 2. Nhóm Nito, Phốt pho – Bài 10. Phân bón hóa học & bài tập về phân bón hóa học

Chương 2. Nhóm Nito, Phốt pho – Bài 10. Phân bón hóa học & bài tập về phân bón hóa học