Anh văn lớp 11

Home Tài liệu lớp 11 Anh văn lớp 11

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (update 16/9/2016)

Nắm rõ ngữ pháp sẽ khiến các bạn học sinh tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh cũng như nâng cao được các kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết. Vậy làm thế nào để có thể giúp các bạn học ngữ pháp một cách hiệu quả?

Unit 16. The Wonders Of The World – Speaking And Writing

Unit 16. The Wonders Of The World - Speaking And Writing

Hệ thống bài giảng Anh Văn lớp 11

Khóa học môn Anh văn Lớp 11 Chương trình Anh văn 11 được biên soạn theo chủ điểm (theme-based) gồm 16 đơn vị bài giảng (16 unit). Mỗi bài giảng...

Unit 8. Celebrations – Speaking And Writing

Unit 8. Celebrations - Speaking And Writing

Unit 15. Space Conquest – Speaking And Writing

Unit 15. Space Conquest - Speaking And Writing

Unit 16. The Wonders Of The World – Reading And Vocabulary

Unit 16. The Wonders Of The World - Reading And Vocabulary

Unit 12. The Asian Games – Speaking And Writing

Unit 12. The Asian Games - Speaking And Writing

Xoá mù tiếng anh – cô Mai Phương

Link download: https://www.fshare.vn/file/SX28NCFTNJGF

Unit 14. Recreation – Speaking And Writing

Unit 14. Recreation - Speaking And Writing

Unit 9. The Post Office – Speaking And Writing

Unit 9. The Post Office - Speaking And Writing

Unit 7. World Population – Reading And Vocabulary

Unit 7. World Population - Reading And Vocabulary

Unit 4. Volunteer Work – Reading And Vocabulary

Unit 4. Volunteer Work - Reading And Vocabulary

Unit 4. Volunteer Work – Grammar And Pronunciation

Unit 4. Volunteer Work - Grammar And Pronunciation

Unit 6. Competitions – Grammar And Pronunciation

Unit 6. Competitions - Grammar And Pronunciation

Unit 5. Illiteracy – Grammar And Pronunciation

Unit 5. Illiteracy - Grammar And Pronunciation