Home Tài liệu lớp 11 Anh văn lớp 11 Hệ thống bài giảng Anh Văn lớp 11

Hệ thống bài giảng Anh Văn lớp 11

1062

TIENGANHLOP11

Khóa học môn Anh văn Lớp 11

Chương trình Anh văn 11 được biên soạn theo chủ điểm (theme-based) gồm 16 đơn vị bài giảng (16 unit). Mỗi bài giảng có cấu trúc chung như sau:

A. Reading & Vocabulary: gồm một hoặc một số đoạn văn có độ dài khoảng hơn 180 – 200 từ, nhằm giúp học sinh làm quen với chủ đề của unit, cung cấp thông tin và ngữ liệu cho toàn unit và phát triển kỹ năng đọc hiểu của học sinh.

B. Writing & Speaking: bao gồm các hoạt động luyện nói, viết theo chức năng ngôn ngữ và theo các chức năng hay chủ đề của mỗi unit theo hình thức thực hành theo nhóm, theo cặp hay cá nhân.

C. Grammar & Pronunciation: giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phát âm những phụ âm cuối từ, âm tiết có trọng âm, ngữ điệu và nhịp điệu cơ bản trong tiếng Anh. Phần Grammar trình bày những vấn đề về ngữ pháp được cho là phần trọng tâm của mỗi bài và toàn chương trình ANH VĂN LỚP 11.

Các khóa học Anh văn lớp 11 bao gồm:

Khóa học Anh văn 11 – SGK – HKI: 8 Unit, tổng hợp thành 27 bài giảng.

Khóa học Anh văn 11 – SGK – HKII: 8 Unit, tổng hợp thành 27 bài giảng.

Khóa trọn gói Anh văn 11: 16 Unit, tổng hợp 54 bài giảng.

Giáo viên giảng dạy

–        Cô. Ngô Thị Thùy Trang

–       Cô. Nguyễn Thị Bạch Yến

–       Thầy. Peter Harris

NỘI DUNG

UNIT 1. FRIENDSHIP ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 1. FRIENDSHIP ( B. Writing & Speaking)

UNIT 1. FRIENDSHIP ( C. Grammar &Pronunciation)

UNIT 2. PERSONAL EXPERIENCE ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 2. PERSONAL EXPERIENCE ( B. Writing & Speaking)

UNIT 2. PERSONAL EXPERIENCE ( C. Grammar &Pronunciation)

UNIT 3. A PARTY ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 3. A PARTY ( B. Writing & Speaking)

UNIT 3. A PARTY ( C. Grammar &Pronunciation)

Ôn tập giữa học kì I ( Test Yourself A)

UNIT 4. : VOLUNTEER WORK ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 4. : VOLUNTEER WORK ( B. Writing & Speaking)

UNIT 4. : VOLUNTEER WORK ( C. Grammar &Pronunciation)

UNIT 5. ILLITERACY ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 5. ILLITERACY ( B. Writing & Speaking)

UNIT 5. ILLITERACY ( C. Grammar &Pronunciation)

UNIT 6. COMPETITIONS ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 6. COMPETITIONS ( B. Writing & Speaking)

UNIT 6. COMPETITIONS ( C. Grammar &Pronunciation)

Ôn tập giữa học kì I ( Test Yourself B)

UNIT 7. WORD POPULATION ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 7. WORD POPULATION ( B. Writing & Speaking)

UNIT 7. WORD POPULATION ( C. Grammar &Pronunciation)

UNIT 8. CELEBRATIONS ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 8. CELEBRATIONS ( B. Writing & Speaking)

UNIT 8. CELEBRATIONS ( C. Grammar &Pronunciation)

Ôn tập học kì I ( Test Yourself C)

Unit 9. THE POST OFFICE ( A. Reading & Vocabulary)

Unit 9. THE POST OFFICE ( B. Writing & Speaking)

Unit 9. THE POST OFFICE ( C. Grammar &Pronunciation)

UNIT 10. NATURE IN DANGER ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 10. NATURE IN DANGER ( B. Writing & Speaking)

UNIT 10. NATURE IN DANGER ( C. Grammar &Pronunciation)

UNIT 11. SOURCES OF ENERGY ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 11. SOURCES OF ENERGY ( B. Writing & Speaking)

UNIT 11. SOURCES OF ENERGY ( C. Grammar &Pronunciation)

 Ôn tập giữa học kì II ( Test Yourself D)

UNIT 12. THE ASIAN GAMES ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 12. THE ASIAN GAMES ( B. Writing & Speaking)

UNIT 12. THE ASIAN GAMES ( C. Grammar &Pronunciation)

UNIT 13. HOBBIES ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 13. HOBBIES ( B. Writing & Speaking)

UNIT 13. HOBBIES ( C. Grammar &Pronunciation)

UNIT 14. RECREATION ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 14. RECREATION ( B. Writing & Speaking)

UNIT 14. RECREATION ( C. Grammar &Pronunciation)

Ôn tập giữa học kì II ( Test Yourself E)

UNIT 15. SPACE CONQUEST ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 15. SPACE CONQUEST ( B. Writing & Speaking)

UNIT 15. SPACE CONQUEST ( C. Grammar &Pronunciation)

UNIT 16. THE WONDERS OF THE WORLD ( A. Reading & Vocabulary)

UNIT 16. THE WONDERS OF THE WORLD ( B. Writing & Speaking)

UNIT 16. THE WONDERS OF THE WORLD ( C. Grammar &Pronunciation)

Ôn tập học kì II ( Test Yourself F)

 

LINK DOWNLOADhttp://www.fshare.vn/folder/TQ15WQ1SRT/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.