Toán lớp 10

Home Tài liệu lớp 10 Toán lớp 10

016 Lop 10_Một số phương pháp xử phương trình sau khi trục căn

Xử lý phương trình sau khi trục căn có nhiều phương pháp rất hiệu quả trong đó phải kể đến phương pháp đánh giá vô nghiệm các biểu thức...

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào Lớp 10 tỉnh An Giang năm 2016 – 2017

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo An Giang năm học 2016 – 2017. Các...

Chương 5: Thống kê

Ds10 c5a from Nguyen Van Tai

hình học 10 – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Phương trình đường thẳng

hình học 10 - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Phương trình đường thẳng

Bài giảng và bài tập Phương trình đường tròn

Trước khi vào bài học chúng ta cùng xét qua một ví dụ trước nhé.  VD: Cho đường tròn (C) có tâm I(2;3), bán kính R bằng 5. Điểm nào sau đây...

Giải tích 10 – Bất đẳng thức, bất phương trình – Biện luận bất phương trình bậc nhất chứa...

Giải tích 10 - Bất đẳng thức, bất phương trình - Biện luận bất phương trình bậc nhất chứa tham số

Toán lớp 10 – Bất đẳng thức – Bất phương trình – Nhị thức bậc nhất và ứng dụng

Toán lớp 10 - Bất đẳng thức - Bất phương trình - Nhị thức bậc nhất và ứng dụng

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào Lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2016 – 2017

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Định năm học 2016 – 2017. Các...

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào Lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2016 – 2017

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo Ninh Thuận năm học 2016 – 2017. Các...

022 Lop 10_Phương pháp Hàm số áp dụng giải Hệ phương trình

Phương pháp Hàm số là một trong những phương pháp khá mạnh dùng trong giải Hệ phương trình vừa hiệu quả mà lại mang đến một lời giải đẹp...

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào Lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2016 – 2017

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hải Dương năm học 2016 – 2017. Các...

Đại số 10 – Góc lượng giác, cung lượng giác – Công thức lượng giác – Công thức nhân

Đại số 10 - Góc lượng giác, cung lượng giác - Công thức lượng giác - Công thức nhân

hình học 10 – Phương pháp tọa độ trong không gian – Phương trình elip

hình học 10 - Phương pháp tọa độ trong không gian - Phương trình elip