Các công thức toán học cần nhớ

Các công thức toán học cần nhớ

11220
SHARE

I. Đại số
1. Tam thức bậc 2
2. Bất đẳng thức Cauchy
3. Cấp số cộng
4. Cấp số nhân
5. Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối
6. Phương trình, bất phương trình chứa căn
7. Phương trình, bất phương trình logarit
8. Phương trình, bất phương trình mũ
9. Lũy thừa
10. Logarit

1-3 2 3 4   


II. Lượng giác

1. Công thức lượng giác
2. Phương trình lượng giác
3. Hệ thức lượng trong tam giác
5
6
7
8-2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY