40 bài tập Pascal cơ bản có kèm bài giải

Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINH_CHU_NHAT;Uses Crt;Var a,b,s,c: real; BeginEnd. Clrscr;Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); Writeln(‘————————————————————–‘);Write('Nhap...

Hệ thống hóa lại kiến thức môn Địa lý

Học Địa lý mà nhìn chử học thuộc lòng thì khó mà nhớ nổi đúng không nào? Sau đây HocTapLongAn sẽ chia sẽ đến các bạn một số bản đồ mindmap, để các bạn có thể hệ thống lại phần nào kiến thức Địa Lý. Chúc các bạn học...

650 cau trac-nghiem-sinh-10

650 cau trac-nghiem-sinh-10 from Nguyen Van Tai

Đề – đáp án Địa lý 10 HK 1 chuyên LHP

Đề kiểm tra HK1 môn Sinh học lớp 10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – LỚP 10Môn : Sinh họcBan : Cơ bảnThời gian: 45 phútI. Trắc nghiệm: (3điểm)Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C hoặc D) chỉ phương án mà em cho là đúng. Câu 1. Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là:A. Đại...