Home Tài liệu lớp 9 Văn lớp 9 Bốn chuyên đề trọng tâm ngữ văn lớp 9 – Update (16/9/2016)

Bốn chuyên đề trọng tâm ngữ văn lớp 9 – Update (16/9/2016)

1332

BỐN CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM NGỮ VĂN LỚP 9

 

 

CHUYÊN ĐỀ 1:

 VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

 

001_ Chuyện người con gái Nam Xương Phần 1

002_ Chuyện người con gái Nam Xương Phần 2

003_ Chuyện người con gái Nam Xương Phần 3

004_ Chị em Thúy Kiều Phần 1

005_ Chị em Thúy Kiều Phần 2

006_ Cảnh ngày xuân

007_ Kiều ở lầu Ngưng Bích Phần 1

008_ Kiều ở lầu Ngưng Bích Phần 2

009_ Kiều báo ân báo oán

010_ Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

011_ Lục Vân Tiên gặp nạn

 

CHUYÊN ĐỀ 2:

 NGHE THẦY GIẢNG KIỀU

 

012_ Truyện Kiều của Nguyễn Du

013_ Chị em Thúy Kiều

014_ Cảnh ngày xuân

015_ Thúy Kiều báo ân báo oán Phần 1

016_ Thúy Kiều báo ân báo oán Phần 2

017_ Mã Giám Sinh mua Kiều

018_ Kiều ở lầu Ngưng Bích

019_ Một số vấn đề về văn học trung đại

 

CHUYÊN ĐỀ 3:

 TÌNH CẢM GIA ĐÌNH VÀ HÌNH ẢNH NGƯỜI CHIẾN SĨ

 

020_ Đồng chí Phần 1

021_ Đồng chí Phần 2

022_ Bài thơ về tiểu đội xe không kính Phần 1

023_ Bài thơ về tiểu đội xe không kính Phần 2

024_ Bài thơ về tiểu đội xe không kính Phần 3

025_ Chiếc lược ngà Phần 1

026_ Chiếc lược ngà Phần 2

027_ Chiếc lược ngà Phần 3

028_ Những ngôi sao xa xôi Phần 1

029_ Những ngôi sao xa xôi Phần 2

030_ Bếp lữa

031_ Con cò

 

CHUYÊN ĐỀ 4:

 TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

 

032_ Đoàn thuyền đánh cá Phần 1

033_ Đoàn thuyền đánh cá Phần 2

034_ Đoàn thuyền đánh cá Phần 3

035_ Làng Phần 1

036_ Làng Phần 2

037_ Làng Phần 3

038_ Lặng lẽ Sapa

039_ Mùa xuân nho nhỏ Phần 1

040_ Mùa xuân nho nhỏ Phần 2

041_ Sang thu Phần 1

042_ Sang thu Phần 2

043_ Viếng Lăng Bác Phần 1

044_ Viếng Lăng Bác Phần 2

045_ Bến quê Phần 1

046_ Bến quê Phần 2

047_ Bến quê Phần 3

LINK DOWNLOAD:

https://www.fshare.vn/folder/G6773KDSMJIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.