Home Tài liệu lớp 9 Toán lớp 9 Hệ thống bài giảng Toán lớp 9 cô Phạm Thị Hồng

Hệ thống bài giảng Toán lớp 9 cô Phạm Thị Hồng

2420
ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 9
CÔ PHẠM THỊ HỒNG

 

Nội dung khóa học: 

Hệ thống các bài giảng cô đọng nhất từ căn bản đến nâng cao, từ tổng kết kiến thức trọng tâm đến luyện tập với các dạng bài tập phong phú giúp các em có thể tự học trước chương trình Toán lớp 9 đồng thời ôn luyện kiến thức để giành kết quả cao trong kì thi Tuyển sinh vào lớp 10.

Nội dung chính:

 

BÀI GIẢNG GIỚI THIỆU

001_ Căn thức

002_ Hệ thức lượng trong tam giác

ÔN TẬP TOÁN LỚP 8

003_ Bài 1: Tổng ôn tập kiến thức đại số 8

004_ Bài 2: Tổng ôn tập kiến thức hình học 8

CHUYÊN ĐỀ: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA

005_ Bài 1: Lý thuyết căn thức {Phần 1}

006_ Bài 2: Lý thuyết căn thức {Phần 2}

007_ Bài 3: Bài toán tìm x

008_ Bài 4: Bài tập thực hiện phép tính

009_ Bài 5: Bài toán tìm x để biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước

010_ Bài 6: Một số phương pháp thường dùng tìm GTLN – GTNN của biểu thức {Phần 1}

011_ Bài 7: Một số phương pháp thường dùng tìm GTLN – GTNN của biểu thức {Phần 2}

012_ Bài 8_ Bài tập tổng hợp {Phần 1}

013_ Bài 9_ Bài tập tổng hợp {Phần 2}

CHUYÊN ĐỀ: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

014_ Bài 1: Lý thuyết hệ thức lượng trong tam giác vuông {Phần 1}

015_ Bài 2: Lý thuyết hệ thức lượng trong tam giác vuông {Phần 2}

016_ Bài 3: Bài tập về tỉ số lượng giác

017_ Bài 4: Các bài tập chứng minh

018_ Bài 5: Các bài toán nâng cao

CHUYÊN ĐỀ: HÀM SỐ BẬC NHẤT

019_ Bài 1: Lý thuyết cơ bản và bổ sung

020_ Bài 2: Vị trí tương đối của hai đường thẳng

021_ Bài 3: Phương trình đường thẳng

022_ Bài 4: Đồ thị hàm số

CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG TRÒN

023_ Bài 1: Tóm tắt lý thuyết

024_ Bài 2: Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng {Phần 1}

025_ Bài 3: Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng {Phần 2}

026_ Bài 4: Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng {Phần 3}

027_ Bài 5: Vị trí tương đối của đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn

028_ Bài 6: Vị trí tương đối của 2 đường tròn

029_ Bài 7: Bài tập tổng hợp {Phần 1}

030_ Bài 8: Bài tập tổng hợp {Phần 2}

CHUYÊN ĐỀ: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

031_ Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

032_ Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn {Phần 1}

033_ Bài 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn {Phần 2}

034_ Bài 4: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình {Phần 1}

035_ Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình {Phần 2}

036_ Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình {Phần 3}

037_ Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình {Phần 4}

038_ Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình {Phần 5}

CHUYÊN ĐỀ: GÓC TRONG ĐƯỜNG TRÒN, TỨ GIÁC NỘI TIẾP

039_ Bài 1: Bài tập về góc ở tâm – Số đo cung {Phần 1}

040_ Bài 2: Bài tập về góc ở tâm – Số đo cung {Phần 2}

041_ Bài 3: Bài tập về góc nội tiếp {Phần 1}

042_ Bài 4: Bài tập về góc nội tiếp {Phần 2}

043_ Bài 5: Bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung{Phần 1}

044_ Bài 6: Bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung{Phần 2}

045_ Bài 7: Bài tập về góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn{Phần 1}

046_ Bài 8: Bài tập về góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn{Phần 2}

047_ Bài 9: Bài tập về cung chứa góc – Tứ giác nội tiếp{Phần 1}

048_ Bài 10: Bài tập về cung chứa góc – Tứ giác nội tiếp{Phần 2}

049_ Bài 11: Bài tập về cung chứa góc – Tứ giác nội tiếp{Phần 3}

CHUYÊN ĐỀ: HÀM SỐ BẬC HAI, PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

050_ Bài 1: Hàm số bậc hai. Đồ thị của hàm số bậc hai

051_ Bài 2: Phương trình bậc hai một ẩn {Tiết 1}

052_ Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn {Tiết 2}

053_ Bài 4: Định lý Viet và ứng dụng {Tiết 1}

054_ Bài 4: Định lý Viet và ứng dụng {Tiết 2}

THAM KHẢO

055_ Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2011-2012

056_ Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2010-2011

057_ Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2009-2010

058_ Đề thi tuyển sinh vào các trường chuyên

LINK DOWNLOAD:

http://adf.ly/rsveX

http://adf.ly/rsveZ

http://adf.ly/rsvea

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.