Bài luyện tập Toán Hình học – Học kỳ 2 Lớp 9

Đây là 10 bài tập tiêu biểu của toán hình học (học kỳ II) lớp 9 do thầy Nguyễn Đình An biên soạn. Mời các bạn theo dỏi và học tập nhé.

Bài tập số 1:

Bài tập số 2:

Bài tập số 3:

Bài tập số 4:

Bài tập số 5:

Bài tập số 6:

Bài tập số 7:

Bài tập số 8:

Bài tập số 9:

Bài tập số 10:

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment