Home Tài liệu lớp 9 Hóa lớp 9 Hệ thống bài giảng Hóa học lớp 9 (Nâng Cao)

Hệ thống bài giảng Hóa học lớp 9 (Nâng Cao)

2430

Hóa học lớp 9 (Nâng cao)

 

Nội dung: Hệ thống các chuyên đề hóa học 9 nâng cao dành cho đối tượng học sinh khá và giỏi, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, hoàn thiện kĩ năng chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, thi vào lớp chuyên hóa của các trường THPT chuyên trên cả nước

 

Nội dung:

 

BÀI GIẢNG GIỚI THIỆU

001_ Luyện tập về nguyên tử, nguyên tố

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP HÓA LỚP 8

002_ Bài 1: Nguyên tử

003_ Bài 2: Nguyên tố hóa học – Đồng vị

004_ Bài 3: Luyện tập về nguyên tử, nguyên tố

005_ Bài 4: Đơn chất – Hợp chất – Phân tử

006_ Bài 5+6: Công thức hóa học – Hóa trị

007_ Bài 7: Luyện tập về hóa trị

008_ Bài 8+9: Sự biến đồi chất và phản ứng hóa học

009_ Bài 10+11: Phương trình hóa học – Định luật bảo toàn khối lượng

010_ Bài 12+13: Mol – Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

011_ Bài 14: Tỉ khối của chất khí

012_ Bài 15: Tính theo công thức hóa học

013_ Bài 16: Tính theo phương trình hóa học

014_ Bài 17: Độ tan và dung dịch Phần 1

015_ Bài 18: Độ tan và dung dịch Phần 2

016_ Bài 19: Luyện tập về độ tan và dung dịch Phần 1

017_ Bài 20: Luyện tập về độ tan và dung dịch Phần 2

018_ Bài 21: Luyện tập về độ tan và dung dịch Phần 3

019_ Bài 22: Luyện tập về độ tan và dung dịch Phần 4

CHUYÊN ĐỀ: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

020_ Bài 23: Phân loại các hợp chất vô cơ

021_ Bài 24: Phản ứng oxy hóa khử

022_ Bài 25: Phản ứng trao đổi

023_ Bài 26+27: Phản ứng hóa hợp, Phản ứng phân hủy, Phản ứng thế. Tính chất hòa học của Oxit

024_ Bài 28+29: Tính chất hóa học của axit. Một số axit quan trọng

025_ Bài 30: Một số axit quan trọng (tiếp theo)

026_ Bài 31+32: Bazơ. Tính chất hóa học của muối

027_ Bài 33: Dạng bài tập CO2/SO2 tác dụng với dung dịch kiềm Phần 1

028_ Bài 34: Dạng bài tập CO2/SO2 tác dụng với dung dịch kiềm Phần 2

029_ Bài 35: Luyện tập về Oxit – Bazơ – Muối Phần 1

030_ Bài 36: Luyện tập về Oxit – Bazơ – Muối Phần 2

031_ Bài 37: Luyện tập về Oxit – Bazơ – Muối Phần 3

CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI

032_ Bài 38: Kim loại

033_ Bài 39: Nhôm và hợp chất của nhôm

034_ Bài 40: Bài tập về kim loại Phần 1

035_ Bài 41: Bài tập về kim loại Phần 2

036_ Bài 42: Luyện tập về nhôm Phần 1

037_ Bài 43: Luyện tập về nhôm Phần 2

038_ Bài 44: Sắt và hợp chất của sắt

039_ Bài 45: Bài tập về sắt và hợp chất của sắt Phần 1

040_ Bài 46: Bài tập về sắt và hợp chất của sắt Phần 2

CHUYÊN ĐỀ: PHI KIM

041_ Bài 47: Khái quát chung về Phi kim – Clo

042_ Bài 48: Cacbon và hợp chất của Cacbon

043_ Bài 49: Luyện tập về phi kim

CHUYÊN ĐỀ: HYDROCACBON, NHIÊN LIỆU

044_ Bài 36: Đại cương về hóa hữu cơ

045_ Bài 37: Lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử

046_ Bài 38: Luyện tập Phần 1

047_ Bài 39: Luyện tập Phần 2

048_ Bài 40: Ankan

049_Bài 41: Luyện tập về Ankan

050_Bài 42: Anken

051: Bài 43: Luyện tập về anken

052_Bài 44: Ankin

CHUYÊN ĐỀ: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON, POLIME

053_ Bài 45: Rượu

054_ Bài 46: Luyện tập về rượu

055_ Bài 47: Axit Cacboxylic

056_ Bài 48: Este –chất béo

057_ Bài 49: Luyện tập Axit-Este

058_ Bài 50: Cacbohidrat – Glucozo

 

LINK DOWNLOAD:

http://adf.ly/rsvk7

http://adf.ly/rsvk8
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.