Home Tài liệu lớp 9 Hóa lớp 9 Hệ thống bài giảng Hóa học lớp 9 (Cơ Bản)

Hệ thống bài giảng Hóa học lớp 9 (Cơ Bản)

2172

Hóa học lớp 9 {Cơ bản}

 

Nội dung:

Các bài giảng bám sát chương trình sách giáo khoa Hóa học 9, vừa ôn tập củng cố kiến thức vừa rèn luyện kĩ năng giải toán hóa, giúp các em nâng cao kết quả học tập trên lớp và đảm bảo kiến thức nền tảng chắc chắn cho những năm học sau.

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

001_ Bài 1: Các loại hợp chất vô cơ

002_ Bài 2: Luyện tập các loại hợp chất vô cơ

003_ Đề kiểm tra 15 phút

004_ Đề kiểm tra 45 phút

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

005_ Bài 3: Tính chất chung của kim loại

006_ Bài 4: Luyện tập tính chất chung của kim loại

007_ Bài 5: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

008_ Bài 6: Nhôm và hợp chất của nhôm

009_ Bài 7: Luyện tập nhôm và hợp chất của nhôm

010_ Bài 8: Sắt và hợp chất của sắt

011_ Bài 9: Luyện tập Sắt và hợp chất của sắt – Sự ăn mòn kim loại

012_ Đề kiểm tra 15 phút

013_ Đề kiểm tra 45 phút

CHƯƠNG 3: PHI KIM, SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

014_ Bài 10: Phi kim và một số hợp chất của phi kim

015_ Bài 11: Luyện tập Phi kim và một số hợp chất của phi kim

016_ Bài 12: Sơ lược về bảng hệ thống tuần hoàn

017_ Đề kiểm tra 15 phút

018_ Đề kiểm tra 45 phút, Kiểm tra học kỳ 1

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON, NHIÊN LIỆU

019_ Bài 14: Hidrocacbon

020_ Bài 15: Luyện tập về hidrocacbon

021_ Đề kiểm tra 15 phút

022_ Đề kiểm tra 45 phút

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON, POLIME

023_ Bài 16: Rượu Etylic

024_ Bài 17: Luyện tập về rượu Etylic

025_ Bài 18: Axit acetic

026_ Bài 19: Luyện tập về axit acetic

027_ Đề kiểm tra 15 phút

028_ Đề kiểm tra 45 phút, Kiểm tra học kỳ 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC {NÂNG CAO}

029_ Bài 20: Phương pháp bảo toàn khối lượng

030_ Bài 21: Phương pháp bảo toàn số mol nguyên tố

031_ Bài 22: Luyện tập

032_ Bài 23: Phương pháp tăng – giảm khối lượng

033_ Bài 24: Phương pháp đường chéo

034_ Bài 25: Luyện tập

 

LINK DOWNLOAD:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.