Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ Hà Nội

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ Hà Nội

 

Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 trường chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) được nhiều thí sinh nhận xét là khó, có nhiều từ mới, đa dạng kiểu câu.

 

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment