Home Tài liệu lớp 8 Toán lớp 8 Tài liệu Toán học lớp 8

Tài liệu Toán học lớp 8

1213

Phần lớn tài liệu này chưa có trên mạng đâu vì đó là chương trình học trực tuyến không cho download. Chúng tôi đã tìm cách mua lại và upload lên cho các bạn nè. Một hệ thống phát video trực tuyến giảng dạy của các thầy cô dạy giỏi đã được thu hình lại cho các bạn học tập offline.

Nội dung:

1_ Bài giảng

2_ Đại số lớp 8 Boong Boong

3_ Hình học lớp 8 Boong Boong

4_ Đại số lớp 8 (Video)

5_ Hình học lớp 8 (Video)

6_ Video toán học

7_ Đề thi – kiểm tra và các tài liệu khác

LINK DOWNLOAD: 

http://4share.vn/f/4172757971757078/Bai giang.iso.file 

http://4share.vn/f/4d7e79757d797e7c/Dai so lop 8 BoongBoong.iso.file 

http://4share.vn/f/5261666a62666161/DAISO8.iso.file 

http://4share.vn/f/5764636f67636367/Hinh hoc lop 8 BoongBoong.iso.file 

http://4share.vn/f/2d1e19151d191e1a/HINHHOC8.iso.file 

http://4share.vn/f/3102050901050209/New folder.iso.file 

http://4share.vn/f/4f7c7b777f7a7e7c/Video hoc toan.iso.file 

 

Cụ thể hơn trong chương trình đại số lớp 8 như sau:

Bài giảng

Chương 1:

Khóa học gồm các bài giảng sau ( Và còn được cập nhật khi có bài giảng mới

Bài 1 : Nhân đơn thức với đơn thức
Bài 10 : Chia đơn thức cho đơn thức
Bài tạp 2
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 2.1
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5
Bài tập 59 sgk
Bài tập 60 sgk
Bài tập 61 ý a , c
Áp dụng
Bài 11 : Chia đa thức cho đơn thức
Bài tập 3
Bài tập 46
Bài tập 46 SGK
Bài tập 47 SBT
Bài tập 64 sgk
Bài tập 65 sgk
Bài tập 66 SGK
Bài tập 70 SGK
Bài tập 71b SGK
Bài tập về nhà
Quy tắc chia đa thức cho đơn thức
Bài 12 : Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Bài tập 1
Bài tập 48 SBT
Bài tập 52 SBT
Bài tập 67 SGK
Bài tập 68 sgk
Bài tập 69 SGK
Bài tập 71 SGK
Bài tập 72 SGK
Bài tập 73 SGK
Bài tập 74 SGK
Bài tập 74 SGK ( cách 2 nâng cao )
Bài tập ứng dụng định lí bodu
Bài 2 : Nhân đa thức với đa thức
Bài 3 : Hằng đẳng thức đáng nhớ số 1,2 và 3
Bài tập 1
Bài tập 17 sgk
Bài tập 18 sgk
Bài tập 20 sgk
Bài tập 22 sgk
Bài tập 23 sgk
Bài tập 25 sgk
Luyện tập hằng đẳng thức đáng nhớ số 1,2 và 3
Bài 4 : Hằng đẳng thức đáng nhớ số 4 và 5
Bài 5 : Hằng đẳng thức số 6 và 7
Bài tập 31 SGK
Bài tập ap dung
Bài tập áp dụng
Bài 6 : Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài tập 39 SGK
Bài tập 40 SGK
Bài tập 40 ý b SGK
Bài tập 41 ý a
Bài tập 41 ý a SGK
Bài tập 41 ý b
Bài tập 42
Bài tập 42 SGK
Bài 7 : Phân tích đa thức thành nhân tử bẳng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 43 ý a, c SGK
Bài tập 43 ý a,c SGK
Bài tập 44 ý b, e
Bài tập 44 ý b,e SGK
Bài tập 45
Bài tập 45 SGK
Bài tập nâng cao
Luyện tập
Ví dụ nâng cao
Bài 8 : Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài tập 51 ý b , c
Bài tập 51 ý b, c SGK
Bài tập 52 SGK
Bài tập 54 ý b SGK
Bài tập 55 ý b
Bài tập 55 ý b SGK
Bài tập 56 ý b
Bài tập 56 ý b SGK
Bài tập 57 ý a,b SGK
Bài tập 58 SGK
Bài 9 : Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài tập
Bài tập 51 ý b, c
Bài tập 51 ý b,c SGK
Bài tập 52 SGK
Bản đồ tử duy chương I
Kiểm tra 1 tiết
Tài liệu
19 phương pháp chưng minh bất đẳng thức
Bồi dương học sinh giỏi toán 8
Luyện thi học sinh giỏi : chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử
Ôn tập chương I
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 75 SGK
Bài tập 76 SGK
Bài tập 77 SGK
Bài tập 78a SGK
Bài tập 80 ý a và c SGK
Bài tập 81 ý a,b SGK
Bài tập 82 SGK
Bài tập 83 SGK
Kiểm tra một tiết

Chương 2:

Chương 3:

Chương 4:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.