Home Tài liệu lớp 8 Toán lớp 8 Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kỳ 1 năm 2017-...

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kỳ 1 năm 2017- 2018

1831

Đề kiểm tra học kỳ 1 năm 2017- 2018

Môn : Toán lớp 8

Bài 1 : (2 điểm )

a)      Làm tính nhân : (2x + 3)(x + 2)

b)      Tính : (4x + 5)2

Bài 2 : (2 điểm ) Phân tích các đa thức thành nhân tử :

a)      M = 5x(x + 1) + 2(x + 1)

b)      N = 16x2 – 9

c)      P = x2 – 4 + (x + 2)2

Bài 3 : (1,5 điểm ) Tìm x, biết :

a)      x(x – 3) – x2 + 5 = 0

b)      x2 – 6x = 0

c)      2x3 +5x2 -12x = 0

Bài 4 : (1 điểm )

a)      Rút gọn biểu thức : M=\frac{x^2}{x^2-3x}

b)      Tính và rút gọn tổng sau :  N=\frac{x}{x+1}+\frac{3x+1}{x^2-1}

Bài 5 : (3,5 điểm )

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC), đường trung tuyến AO. Trên tia đối của tia OA lấy điểm D sao cho OD = OA.

  1. Chứng minh : ABDC là hình chữ nhật.
  2. Từ B kẻ BH vuông góc AD tại H, Từ C kẻ CK vuông góc AD tại K.
    chứng minh  BH = CK và BK // CH.
  3. Tia BH cắt CD ở M, tia CK cắt AB ở K. chứng minh ba điểm M, O, N thẳng hàng.
  4. Trên tia đối của tia BH lấy điểm E sao cho BE = AD. Chứng minh : \widehat{DCE}=45^0

HẾT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.