Home Tài liệu lớp 8 Toán lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 8 năm học...

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 8 năm học 2017 – 2018

2060

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 : Tứ giác

(hình học lớp 8 học kỳ I)

BÀI 1(4 điểm) : Cho  tam giác ABC, M là trung điểm AB và N là trung điểm AC.

  1. Chứng minh : tứ giác BMNC là hình thang.
  2. Biết MN = 10cm. tính BC.

BÀI 2 (6 điểm) : Cho  hình bình hành ABCD, trên cạnh AB lấy E, trên cạnh CD lấy F sao cho BE = DF.

  1. Chứng minh tứ giác BEDF là hình bình hành.
  2. Vẽ AH vuông góc DC tại H và BK vuông góc DC tại K. Chứng minh tứ giác AHBK là hình chữ nhật.
  3. Để BEDF là hình thoi thì BD và EF cần điều kiện gì ?

Hết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.