Hệ thống hóa lại kiến thức môn Địa lý

Học Địa lý mà nhìn chử học thuộc lòng thì khó mà nhớ nổi đúng không nào? Sau đây HocTapLongAn sẽ chia sẽ đến các bạn một số bản đồ mindmap, để các bạn có thể hệ thống lại phần nào kiến thức Địa Lý. Chúc các bạn học...

Tin học 8: Cài đặt Turbo Pascal 7.0 cho win 7, win 8, win 8.1 và win 10

Pascal là ngôn ngữ lập trình cấp thấp được đưa vào giảng dạy trong chương trinh tin học THCS lớp 8. Turbo Pascal 7.0 là phần mềm được nhiều trường học chọn để dạy và thực hành cho giáo viên và học sinh. Tuy nhiên phần mềm này chỉ chạy được trên nền...

Tin học 8. Bài 6: CÂU LỆNH LẶP

Tin học 8.Bài 6: CÂU LỆNH LẶP(T1)

Tin học 8. Bài 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ(T1)

Tin học 8. Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

Tin học 8.Bài 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Tin học 8. Bài 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

Tin học 8. Bài 8: Lập với số lần chưa biết trước Tiết 2

Tin học 8. Bài 6: CÂU LỆNH ĐIỀU KHIỂN(t2)

Tin học 8.Bài 7: CÂU LỆNH LẶP (T2)

Tin học 8. Bài 4: SỬNG DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Tin học 8. Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước(t1)

Tin học 8. Bài 6: CÂU LỆNH ĐIỀU KHIỂN(T2)

Tin học 8: BÀI 2.LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (tiết 2)

BÀI 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH(tiết 1)