Home Tài liệu lớp 8 Hóa lớp 8 Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Môn Hóa Lớp 8 năm...

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Môn Hóa Lớp 8 năm học 2017 – 2018

1627

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM 2017 – 2018

MÔN HÓA – LỚP 8

Thời gian 45 phút

Câu 1: (3 điểm )

Điền vào các ô trống sau :

CTHH

Tên gọi

CTHH của bazơ tương ứng

CTHH của acid tương ứng

Fe2O3
SO2
K2O
Al2O3

Câu 2: (2,5 điểm )

Bổ túc , cân bằng các phương trình phản ứng sau, và phân loại phản ứng hóa học nào ?

a)      … + … —-> Fe3O4

b)      KMnO4 —> … + … + O2

c)      Mn  + O2 —> …

d)     Fe(OH) 3 —> … +  H2O

e)      P2O5 + H2O —> …

Câu3: (1 điểm )

so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm.

Câu4: (3,5 điểm )

Đốt cháy 0,54g nhôm trong bình chứa 0,672 lít oxy ở đktc.

a)      Cho biết chất nào dư sau phản ứng , dư bao nhiêu gam ?

b)      Tính Khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng ?

c)      Nếu không đốt lượng nhôm trên trong bình oxy, mà đốt ngoài không khí thì thể tích không khí cần dùng là bao nhiêu ? biết rằng không khí có 20% oxy.

HẾT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.