Tin học 7: Phần mềm Typing Test – Luyện đánh máy có dấu 10 ngón

Đối với các học sinh lần đầu tiếp xúc với máy tính, thì kỹ năng đánh máy là một kỹ năng quan trọng nhất cần phải thành thạo. Hiện tại trên mạng có rất nhiều phần mềm hổ trợ cho học sinh luyện tập đánh máy, tuy nhiên hầu hết các phần...

Hệ thống hóa lại kiến thức môn Địa lý

Học Địa lý mà nhìn chử học thuộc lòng thì khó mà nhớ nổi đúng không nào? Sau đây HocTapLongAn sẽ chia sẽ đến các bạn một số bản đồ mindmap, để các bạn có thể hệ thống lại phần nào kiến thức Địa Lý. Chúc các bạn học...

Tin học 7.BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

Tin học 7. Bài 3:Thực hiện tính toán trên trang tính

Tin học 7. Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

Tin học 7. Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (Tiết 2)

Tin học 7. Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?

Tin học 7. BÀI 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH(T2)

Tin học 7.BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (tiết 2)

Tin học 7. Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?

Tin học 7. Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN

Tin học 7. Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

Tin học 7. Bài 6:ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

Tin học 7. Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

Môn tin học 7: Thực hiện tính toán trên trang tính