Home Tài liệu lớp 7 Lý lớp 7 Vật lý 7: Bài tập nhận biết anh sáng, nguồn sáng, vật...

Vật lý 7: Bài tập nhận biết anh sáng, nguồn sáng, vật sáng

969

Câu 1: Chọn câu đúng :

A-Vật được chiếu sáng laø nguồn sáng.

B-   Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.

C- Vật được chiếu sáng không phải là nguồn sáng.

D- Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng.

 

Câu 2: Ðể nhìn thấy một vật :

A-      Vật ấy phải được chiếu sáng.

B-    Vật ấy phải là nguồn  sáng.

C-   Phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt.

D-    Vật vừa laø nguồn sáng, vừa laø vật được chiếu sáng.

———————-

Link download file góc:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.