Đề kiểm tra HK 1 môn Toán lớp 6 – Kèm đáp án

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kỳ kiểm tra học kỳ 1. Mời các em và giáo viên tham khảo 5 đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 6 (2011-2012) có đáp án.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment