014 Hướng dẫn xử lý các quy trình bấm máy phức tạp trở nên đơn giản bằng 570MS

Trước khi sự ra đời của các dòng máy tính hiển thị nhiều dòng như sách giáo khoa thì máy tính điện tử Casio 570MS được coi là những máy tính rất mạnh mẽ trong việc tính toán các quy trình bấm phím phức tạp, đến nay nó vẫn chiếc máy tính có những quy trình bấm phím có thể lập trình bấm nhanh hơn rất nhiều so với các loại máy 570ES và 570VN. Để các em thấy rõ được đó, thầy Mai Xuân Việt đã đề xuất đưa ra các quy trình bấm phím rất hay trong tài liệu này.

 

Link Download:

https://www.fshare.vn/file/OQGSC1TTD3ZJ

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment