Thủ thuật tin học

Home Tin học Thủ thuật tin học

Giáo Trình Biên Tập Hậu kỳ Và Kỹ Xảo Phim Ảnh KTS[Dương Trung Hiếu ]

Đây là giáo trình media của KS.Dương Trung Hiếu hướng dẫn trực quan step by step Giúp bạn nhanh chóng đạt đẳng cấp chuyên nghiệp 1-O-1 1-O-1 1-O-1 1-O-1...

DOWNLOAD Win 8.1 Update 3(15/12/2014) nguyên gốc[Fshare.vn]

DOWNLOAD Win 8.1 Update 3(15/12/2014) nguyên gốc 1. Windows 8.1 Professional VL with update 32 Bit: Ngày phát hành: 15/12/2014 File: Huyanhck111_Windows_8.1_Pro_VL_With_Update_3_Engli sh_32Bit.iso Language: English( US) Size: 3058145280 bytes MD5: A4355AB46A40FD343DEB0A534E4A4823 SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68 CRC32: 4CE30039 Link Download: http://www.fshare.vn/file/619ZV6VOGZBD/ 64 Bit: Ngày phát hành: 15/12/2014 File: Huyanhck111_Windows_8.1_Pro_VL_With_Update_3_Engli sh_64Bit.iso Language: English( US) Size: 34140347392 bytes MD5: 2B57629165900F93E73305DDF27124D4 SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD CRC32: A466193A Link Download: https://www.fshare.vn/file/YMWG8JQSHR42/ 2. Windows 8.1...

Desktop Calendar: Xem lịch âm, dương trên desktop

Desktop Calendar là cuốn lịch vạn niên hữu ích giúp bạn dễ dàng xem, tra cứu ngày dương, âm trên màn hình desktop. Tải Desktop Calendar tại đây (dung lượng 7,79MB), tương...