Thủ thuật tin học

Home Tin học Thủ thuật tin học

Bộ 32 đĩa Video CD Giáo trình Photoshop của KS. Dương Trung Hiếu!!!!

  Bộ 32 đĩa Video CD Giáo trình Photoshop   KS. Dương Trung Hiếu!!!!   CD 1 CD 2 CD 3 CD 4 CD 5 CD 6     CD 7 CD 8 CD 9   LINK DOWNLOAD http://adf.ly/rrDwC

Giáo Trình Biên Tập Hậu kỳ Và Kỹ Xảo Phim Ảnh KTS[Dương Trung Hiếu ]

Đây là giáo trình media của KS.Dương Trung Hiếu hướng dẫn trực quan step by step Giúp bạn nhanh chóng đạt đẳng cấp chuyên nghiệp 1-O-1 1-O-1 1-O-1 1-O-1...