Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 3 phần 2

Phần cuối cùng trong seri Dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo. Đó là "Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 3 phần 2" sau 3 phần:

Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 2 phần 1

Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 2 phần 2

Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 3 phần 1

đã chia sẽ trong những bài viết trước đó.

Với các tài liệu này, hi vọng bạn sẽ có thêm nhiều kỹ năng trong việc dạy toán cho trẻ mẩu giáo.

Một số hình ảnh trong phần 4 này:

maugiaoq3_p2_1 maugiaoq3_p2_2

Link download tài liệu bản góc:

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment