Hơn 90 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Sinh học lớp 11 HK1 có Đáp án

 Kỳ thi HK1 sắp đến, HocTapLongAn xin gửi đến các bạn một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo môn sinh học. Hi vọng các bạn ôn bài tốtNhận định không đúng khi nói về vai trò của nitơ đối với cây xanh:A. Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử...

70 câu trắc nghiệm sinh học kèm đáp án

Học Tập Long An xin chia sẽ các bạn tài liệu gồm hơn 70 câu hỏi trắc nghiệm sinh học và đáp án kèm theo, hi vọng các bạn học tốtCâu 1         Dạng vượn người hoá thạch cổ nhất:ÔxtralôpitecParapitecĐriôpitecCrômanhônĐáp...