Toán lớp 8: Giới thiệu phương trình bậc 1 một ẩn

Định nghĩa :Phương trình một ẩn x có dạng : A(x) = B(x). ta gọi A(x) là vế trái, B(x) là vế phải hai biểu thức của cùng một biến x.Giải phương trình :Tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình gọi là tìm tập nghiệm của phương trình đó và...