Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 3 phần 2

Phần cuối cùng trong seri Dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo. Đó là "Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 3 phần 2" sau 3 phần:Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 2 phần 1Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu...

Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 3 phần 1

Tiếp theo "Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 2 phần 1" và  "Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 2 phần 2" HocTapLongAn xin giới thiệu tới các bạn quyển thứ 2 của seri Dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo đó là...

Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 2 phần 2

Tiếp theo "Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 2 phần 1" HocTapLongAn xin giới thiệu tới các bạn phần 2 của seri Dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo đó là "Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 2 phần 2". Đây là...

Tài liệu dạy toán dành cho trẻ mẩu giáo quyển 2 phần 1

Tài liệu khá hay mà HocTapLongAn đã sưu tầm được, đây là tài liệu được biên soạn theo chương trình thực hành Toán mẫu giáo của Sigapore – một trong những nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.Trong phần 1 của cuốn sách...