032 HSG_Phương pháp tiếp tuyến dùng chứng minh hiệu quả BĐT

Phương pháp tiếp tuyến là một trong những phương pháp khá mạnh trong chứng minh BĐT, đặc biệt là BĐT dạng đối xứng ba biến. Tài liệu này là sự tổng hợp các bước để áp dụng phương pháp này đối với một BĐT như thế nào, và cho thấy mức độ hiệu quả của nó trong việc "triệt hạ" hầu hết các bất đẳng thức 3 biến có hình thức đẹp nhưng rất khó áp dỤNG BĐT cơ bản để chứng minh. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hết sức có ích cho các em ở mùa thi lần này.

 

Link Download:

https://www.fshare.vn/file/5Y93B2568BO6

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment