Home Học Sinh Giỏi 028 HSG_Phương phap đưa BĐT về một biến và chứng minh bằng...

028 HSG_Phương phap đưa BĐT về một biến và chứng minh bằng hàm số

545

Bất đẳng thức là một trong những chuyên đề có thể gọi là khó nhất trong đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng. Để giải được câu này, hầu hết các học sinh có một lượng kiến thức tương đối rộng về mảng này qua sự học tập và nghiên cứu một thời gian khá dài. Có nhiều phương pháp chứng minh BĐT được đề cập và giới thiệu nhưng không phải ai cũng lĩnh hội được. Trong đề thi Đại học Cao đẳng thì phương pháp đưa Bất đẳng thức về một biến (còn gọi là dồn biến) và sử dụng hàm số để giải là một trong các phương pháp hay sử dụng nhất vì tính dễ dàng tiếp thu và phân tích lời giải của nó, giúp học sinh dễ dàng kiếm trọn điểm câu này.

 

Link Download:

https://www.fshare.vn/file/Y5K6UJS3TK5P

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.