Home Học Sinh Giỏi 021 HSG_Kỹ thuật giải toán phương trình và hệ phương trình bằng...

021 HSG_Kỹ thuật giải toán phương trình và hệ phương trình bằng máy casio

538

Phương trình và hệ phương trình được xem là một trong những chuyên đề gây nhiều khó khăn cho các học sinh tiếp cận với nó. Với những phương trình, bất phương trình và hệ phương trình có độ phức tạp lớn như hiện nay thì sự trợ giúp của chiếc máy tính bỏ túi là một điều vô cung cần thiết và hữu hiệu đặc biệt trong các kỳ thi mà thời gian có giới hạn. Hôm nay, xin giới thiệu với bạn đọc tuyển tập các bài toán mẫu sử dụng kỹ thuật phân tích bằng máy tính Casio này do thầy Châu Thanh Hải ở Huế chủ biên.

 

Link Download:

https://www.fshare.vn/file/BPDGVT761BA8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.