020 HSG_Kiến thức tổng quan về Hình học Tổ hợp

Lý thuyết tổ hợp đã được đưa vào chương trình học phổ thông và chiếm một phần trong các kỳ thi toán quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, ở nước ta, tài liệu viết về tổ hợp chưa được nhiều. Do đó với tài liệu nhỏ này, hy vọng sẽ cung cấp thêm những kiến thức bổ ích về tổ hợp cho tất cả các em, đặc biệt là các em học sinh chuyên Toán.

 

Link Download:

https://www.fshare.vn/file/PRHSCZPB6K5N

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment