Các lỗi căn bản người học tiếng Anh thường mắc phải

1/ Các lỗi chính tả: Its (của nó) và it's (nó là) To (giới từ), too (cũng) và two (số 2) There (ở đó), their (của họ) và they're (họ là) You (bạn), you're (bạn là) và your (của bạn) For (trong khoảng thời gian) và since (từ khi) Has been (đã...

2 năm học xong 8 ngoại ngữ

Chú thích