UWC Việt Nam dành 10 suất học bổng cho học sinh lớp 11

UWC Việt Nam dành 10 suất học bổng cho học sinh lớp 11 Theo Ủy ban các trường Thế giới liên kết Việt Nam (UWC Việt Nam), sẽ có 10 suất học bổng cho học sinh lớp 11 trong kỳ tuyển chọn năm 2015. UWC Viêt Nam khuyến khích các thí sinh có hoàn cảnh...