Toán 10: Phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ của hàm số

Định nghĩa :Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu :x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = f(x).lưu ý : đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số...