Nhận hổ trợ download các tài liệu học tập ở hocmai.vn, cadasa.vn, moon.vn …

Hiện tại BQT nhận thấy nhu cầu download tài liệu ở những trang website học tập trực tuyến khá nhiều, tuy nhiên về kỹ thuật để download ở những trang web đó không phải đơn giản.Nay BQT đăng topic này chủ yếu hổ trợ những bạn học sinh, sinh viên nào có nhu cầu muốn download...