Home Điểm chuẩn ĐH-CĐ Điểm chuẩn: ĐH Luật TP.HCM 2014

Điểm chuẩn: ĐH Luật TP.HCM 2014

522

ĐH Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn chính thức

Chiều 12.8, Trường ĐH Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn chính thức.

Theo đó, điểm chuẩn các ngành như sau:

1. Ngành luật:

– Điểm chuẩn vào chuyên ngành luật thương mại của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm 0) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A, A1, C, D1,3

22

 

– Điểm chuẩn vào chuyên ngành luật dân sự của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm 0) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

C

21,5

2.

A

21

3.

A1 và D1,3

20,5

 

– Điểm chuẩn vào các chuyên ngành luật hình sự, luật hành chính và luật quốc tế của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm 0) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

C

21

2.

A

20,5

3.

A1 và D1,3

20

 

– Thí sinh đăng ký vào chuyên ngành luật thương mại và luật dân sự không trúng tuyển nhưng đạt điểm chuẩn của ngành luật (Khối C: 21,0 điểm, Khối A: 20,5 điểm, Khối A1 và D1,3: 20,0 điểm) sẽ được tuyển vào một trong các chuyên ngành luật hình sự, luật hành chính và luật quốc tế. Nhà trường tự chuyển vào các chuyên ngành. Thí sinh không phải làm đơn.

2. Ngành quản trị – luật: điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm 0) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

D3

22

2.

A, A1 và D1

21

 

3. Ngành quản trị kinh doanh: điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm 0) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A, A1 và D1,3

19

 

4. Ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý: điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm 0) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

D1

19

 

5. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

* Trường này cũng thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:

a) Ngành luật, mã ngành: D.380101.

– Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, C, D1,3,6.

– Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): Khối C: 21 điểm; Khối A: 20,5 điểm; Khối A1 và D1,3,6: 20 điểm.

– Chỉ tiêu: 60 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 15 chỉ tiêu; Khối C: 15 chỉ tiêu; Khối D1,3,6: 15 chỉ tiêu.

b) Ngành quản trị – luật, mã ngành D.110103.

– Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3.

– Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): Khối D3: 22 điểm; Khối A, A1 và D1: 21 điểm.

– Chỉ tiêu: 30 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 10 chỉ tiêu; Khối A1: 10 chỉ tiêu; Khối D1,3: 10 chỉ tiêu.

c) Ngành quản trị kinh doanh, mã ngành D.340101.

– Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3.

– Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): 19 điểm.

– Chỉ tiêu: 75 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 25 chỉ tiêu; Khối A1: 25 chỉ tiêu; Khối D1,3: 25 chỉ tiêu.

d) Ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý, mã ngành D.220201.

– Khối thi xét tuyển: Khối D1.

– Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): 19 điểm.

– Chỉ tiêu: 30 chỉ tiêu.

Thời gian nhận hồ sơ từ 20.8 đến ngày 9.9.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.