Điểm chuẩn: CĐ TÀI CHÍNH HẢI QUAN 2014


 

TRƯỜNG CĐ TÀI CHÍNH HẢI QUAN

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN

KHỐI A

KHỐI D1

Tài chính – Ngân hàng

10,5

10,5

Kế toán

10,5

10,5

Quản trị kinh doanh

10,5

10,5

Hệ thống thông tin quản lý

10,5

10,5

Kinh doanh thương mại

10,5

10,5

 

 

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment