Đề thi – Đáp án môn Hóa Học khối A kỳ thi ĐH-CĐ 2014

Đề thi môn Hóa Học khối A kỳ thi ĐH-CĐ 2014 mã đề 468Đáp án:

Đề thi – Đáp án môn Anh Văn khối A1 kỳ thi ĐH-CĐ 2014

Đề thi – môn Anh Văn khối A1 kỳ thi ĐH-CĐ 2014 mã đề: 973Đáp án:

Thi ĐH – CĐ 2014 đợt 1:Đổi cấu trúc đề để kiểm tra năng lực

Ngày 5/7, hơn 591.000 thí sinh (TS) trên cả nước đã hoàn thành đợt thi đầu tiên, kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ với 2 môn hóa học (khối A) và tiếng Anh (khối A1).Đề thi phân hóa caoĐánh giá về đề hóa, giáo viên Nguyễn...

Đề thi môn Toán khối A kỳ thi ĐH-CĐ 2014

Đề thi môn Toán khối A kỳ thi ĐH-CĐ 2014