Home Cao đẳng - Đại học Xem danh sách thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại các trường...

Xem danh sách thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại các trường ĐH

1514

 

Dưới đây là đường link để xem danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào một số  trường đại học mà hoctaplongan.com sẽ cập nhật liên tục cho các bạn dễ dàng theo dỏi.

Các trường ĐH liên tục cập nhật hồ sơ ĐKXT của tất cả thí sinh đã nộp vào trường và công khai danh sách theo ngành (xếp theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự ưu tiên chọn ngành của thí sinh). Thí sinh nên truy cập website Tuyển sinh để xem danh sách này.

LƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN, CHỈ ĐỂ THÍ SINH THAM KHẢO.

 

1. Trường đại học Cần Thơ:

Click vào đây: http://kqxt.ctu.edu.vn/

2. Trường đại học y dược TP HCM.

Click vào đây:  http://moodle.yds.edu.vn/yds2/tuyensinh/2015/yds_bangdiem.php?nganh=D720101&submit=Xem

3. Trường đại học nông lâm TP HCM

Click vào đây:

http://ts.hcmuaf.edu.vn/ts-22364-1/vn/danh-sach-thi-sinh-dang-ky-xet-tuyen-vao-truong-dh-nong-lam-tphcm.html

4. Trường đại học ngoại thương TP HCM

Click vào đây:

http://www2.ftu.edu.vn/index.php/vi/tin-tuc/thong-bao/703-th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh-2015

5. Trường đại học công nghệ thông tin TP HCM

Click vào đây:

https://tuyensinh.uit.edu.vn/tuyensinh/dkxt/

6. Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

Click vào đây:

http://pnt.edu.vn/vi/

7. Trường đại học công nghệ GTVT

Click vào đây:

http://utt.edu.vn/home/tuyen-sinh/tuyen-sinh-2015/1458-danh-sach-thi-sinh-dang-ky-xet-tuyen-nguyen-vong-1-nam-2015

8. Trường đại học lao động – xã hội

Click vào đây:

http://ulsa.edu.vn/NewsDetail.aspx?ID=1367

9. Trường đại học Sai Gon

Click vào đây:

http://www.sgu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=4400&catid=354&Itemid=479

10. Trường đại học giao thông vận tải

Click vào đây:

http://tracuuts.utc.edu.vn/

11. Trường đại học Kinh tế – Luật TP HCM

Click vào đây:

http://tuyensinh.uel.edu.vn/ArticleId/a71befa9-e469-46c2-a1a8-1bdf3ce2d2f2/danh-sach-dang-ky-xet-tuyen

12. Trường đại học kinh tế TP HCM

Click vào đây:

http://tuyensinh.dev.ueh.edu.vn/vi/danhsach-thisinh-dangky.html

13. Trường đại học Ngoại thương CS2 tại TP HCM

Click vào đây:

http://cs2.ftu.edu.vn/

14. Trường đại học tài chính – Marketing

Click vào đây:

http://dms.ufm.edu.vn/xettuyen/dsnophsxt.aspx

15. Trường đại học luật TP HCM

Click vào đây:

http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&view=article&id=12070:dstsdkxt&catid=733:dsdangky&Itemid=335

16. Trường đại học công nghiệp TP HCM

Click vào đây:

http://iuh.edu.vn/TuyenSinh/thongBao/fHienThiRec?pSTTVB=124

17. Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP HCM

Click vào đây:

http://tracuu.cntp.edu.vn/dkxts.aspx

18. Trường đại học tài nguyên và môi trường

Click vào đây:

http://hcmunre.edu.vn/hcmunrechitiet/trang-chu-tnmt/danh-sach-thi-sinh-ang-ky-xet-tuyen-ai-hoc-chinh-quy-2015-tinh-en-het-ngay-382015?AspxAutoDetectCookieSupport=1

19. Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP HCM)

Click vào đây:

http://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=4db29068-1aa0-4c70-9d13-af17c9d21f55

20. Trường đại học sư phạm kỹ thuất TP HCM

Click vào đây:

http://kqxttt.hcmute.edu.vn/

21. Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

Click vào đây:

http://www.vya.edu.vn/vya/news/?333/Danh-sach-thi-sinh-dang-ky-xet-tuyen-nguyen-vong-1.htm

22. Trường đại học bách khoa TP HCM

Click vào đây:

http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=585

23. Trường đại học quốc tế ( ĐH QG TP HCM)

Click vào đây:

http://xettuyen.hcmiu.edu.vn/StudentProfileDataCenter

24. Trường đại học mở TP HCM

Click vào đây:

http://tuyensinh.ou.edu.vn/news/view/47-danh-sach-thi-sinh-nop-ho-so-xet-tuyen-nguyen-vong-i—2015

25. Trường đại học Tôn Đức Thắng TP HCM

Click vào đây:

http://tracuuxettuyen.tdt.edu.vn/

26. Trường đại học ngân hàng TP HCM

Click vào đây:

http://buh.edu.vn/content.aspx?id=TS&SubId=DHCDTS&ArticleID=5849

27. Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Click vào đây:

http://www.ptit.edu.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hQLz9LT68AYwMDd0MDA88QUydXzxALY1dfY_1wkA4kFf5hhuYGnj5mJuZOAcEewaZGEHkDHMDRQN_PIz83Vb8gOzvN0VFREQD-Hc5O/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfVUpOOUlKUDMwT1YxNzBJTDY0N0JQUzFLUTU!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fptitlib%2Fhome%2Fthongbao%2F8e1d1a004959f27abb47bbdd8e1d3fb6&WCM_PORTLET=PC_7_UJN9IJP30OV170IL647BPS1K66000000_WCM

28. Trường đại học Kiên Giang

Click vào đây:

http://vnkgu.edu.vn/wps/portal/!ut/p/a1/rVXJUsJAEP0WDx5T07Ml4TgGMFGWEAElF2sSIonKgMW44Nc7seRAEFxIDlOVntcvr193dVCMblCs5Esxk7pYKPlYvsf2Lbgt26cMOn0I2yCEQy89F2NGwAAmJWDPI2A7HyLbBAfMH3XZEEMfb_I3gPO24CBazW6DjgeEjav5-Mxcd4NxexC0MTg2ukYxilOllzpHk9csSRdKZ0pP84fZKZTnqtDZKeh8oWaJXJiYVPlKprl-XmdqVaicAOYlyTItpmhiu0BJxqQ15ZJbDGfUSjBLLJJxbickJTAlVdG7Vf1g2qforbLDXgmJwmHL8ygA_wnAvgDeufCZ0zFWM5dA0Dzzm06jCxDYG4YDnTn4iYjtAHZ6MzE-OHt9CB109UdjK4TbzrlDOJawopCzYwld8B0zkB1nTIIQ3AtSb8msz-ol9AStWWFk10xIaM1dbhw9NtXJ53UrJHUT4roJ_96Ui1_8Oor7p6dYmAVebu03jW7-v8GX89Fo7tK19RC1IqOPL1_eh3fz-W2vZ8nk28DjTJycfAACuXWK/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

29. Học viện hải quân

Click vào đây:

http://www.hocvienhaiquan.edu.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=933:danh-s%C3%A1ch-th%C3%AD-sinh-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-x%C3%A9t-tuy%E1%BB%83n-v%C3%A0o-h%E1%BB%8Dc-vi%E1%BB%87n-h%E1%BA%A3i-qu%C3%A2n-n%C4%83m-2015&Itemid=8

30. Trường đại học Đồng Tháp

Click vào đây:

http://dthu.edu.vn/announcement.aspx?id=526&la=vn

31. Trường đại học Y – Dược Cần thơ

Click vào đây:

http://ctump.edu.vn/Default.aspx?tabid=73&ndid=1815

32. 

 

LIÊN TỤC CẬP NHẬT

 

Nguồn tin: http://tuyensinh.tuoitre.vn/tin/20150803/thong-ke-ho-so-xet-tuyen-cac-truong-dh/787767.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.